דף הבית » שאלון פתיחה - סדנה לנהיגה חכמה » שאלון פתיחה סדנה לנהיגה חכמה
 

שאלון פתיחה סדנה לנהיגה חכמה

 
שאלון פתיחה- סדנה לנהיגה חכמה
 
 
 
 
סמן:
כן למשפט נכון .
לא למשפט נכון או נכון חלקית.
 
1.      אין חובת חגירה של חגורת בטיחות מאחור לנשים בהריון ולחולים עם בעיות נשימה.                                                                 כן/לא
                                               
2.      אפשר להקטין את השפעת האלכוהול בדם על ידי שתית קפה חזק או אכילת תפוח.                                                                 כן/לא
                                            
3.     בהגעתך לצומת, אינך רואה תמרור תן זכות או תמרור עצור- הזכות היא שלך לחצות ראשון את הצומת.                                     כן/לא
           
4.      תמרור עצור הנמצא מתחת לרמזור אינו בתוקף כאשר הרמזור פועל.                                                                                        כן/לא
                                                                               
5.      תמרור הכוונה שלא הוצב מעל רמזור, זוהי תקלה שחייבים מיד לדווח עליה לממונה על התימרור ברשות המקומית.                    כן/לא 
                                                                         
6.      יעילות חגורות הבטיחות קטנה בעת תאונה במהירות  גבוהה לעומת יעילותן של כריות האויר.                                                   כן/לא
                                    
7.      ניתן לעצור את הרכב בביטחה בשולי הדרך כאשר  שני גלגלים על הכביש ושני גלגלים על השוליים הרכים.                                כן/לא   
 
8.     תקינות   מערכת ה- ABS  (מערכתלמניעת החלקת גלגלים) ברכב ניתן לבדוק רק על ידי  ביצוע בלימת חירום.                           כן/לא     
                                       
9.  בלימת חירום עם מערכתABS ברכב מונעת החלקת הרכב בכל מקרה.                                                                                         כן/לא
                                                                  
10.   זמן תגובה של כל  נהג לכל הפרעה בדרך הוא בממוצע  שניה אחת.                                                                                           כן/לא
                                                                                  
11.   מזגן ברכב משמש לקירור בלבד. הפגת אדים מן השמשות בחורף תעשה על ידי הפעלת המזגן במצב קירור.                              כן/לא
 
12.  תאונה מאחור לא ניתן למנוע .                                                                                                                                                     כן/לא
                                           
13.   השפעת חוסר שינה על נהג/ת חמורה יותר מאשר השפעת  שתיית אלכוהול                                                                                כן/לא 
         .                                                                 
14.    מערכת פליטה לא תקינה ברכב ואו אטמי דלתות קרועים יגרמו לכניסת גז רעיל מסוג CO לתא הנהג.                                       כן/לא 
      
15.   הרעלת גז CO, במקומות סגורים, הינה קטלנית. לכן  רצויבחורף ובקיץ, להשאיר את אחד החלונות ברכב פתוח מעט.                 כן/לא                                                      
        
16.   כאשר נהג רכב נוסע בתחום בין עירוני במהירות הנמוכה מהמהירות המותרת בתחום זה, על הנהג  לשמור רווח מספיק בין רכבו
        לבין הרכב הנוסע לפניו  כדי לאפשר לרכב הבא מאחוריו להכנס לרווח זה ללא סיכון .                                                                  כן/לא  
                                                                                             
17.   רצוי, בזמן נסיעה לאחור ביציאה מחניה זויתית או מחניה  ניצבת, כאשר שדה הראיה חסום, להציב אדם מכוון למניעת תאונה.      כן/לא                                                        
            
18.  בטוח יותר להחנות רכב בניצב עם הפנים לכיוון הנסיעה.                                                                                                             כן/לא
 
19.  תאונה היא אירוע המתפתח מספר שניות, דקות או שעות לפני התאונה.                                                                                        כן/לא
     
20.  אסור לנסוע בעיר במהירות הגבוהה מ-50 קמ"ש, במיוחד במקומות חשוכים כיון שתחום חוסר השליטה יהיה גדול מעלומת האור      
       של פנסי החזית. דבר שבוודאות יגרום לפגיעה בהולכי רגל החוצים את הכביש.                                                                             כן/לא
           
 
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר