דף הבית » בחן את עצמך- רמזורים
 

בחן את עצמך- רמזורים

 

 תמרור 122
תמרור 701 - אור אדום
עצור! סומן קו עצירה - עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חצייה - עצור לפני מעבר החצייה. לא סומן קו עצירה או מעבר חצייה - עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

point מציין שאסור לעבור את קו העצירה או את המעבר החצייה 
  או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק?
נכון לא נכון

 

   
 תמרור 123
תמרור702- אור אדום וצהוב יחד
עצור כאמור בהוראות "אור אדום", עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.

point דינו כדין אור אדום כאשר אנו מתקרבים לרמזור בנסיעה? נכון לא נכון
point מציין שכאשר אני בעצירה, היכון לנסיעה עם התחלף האור
  (אדום + צהוב)
נכון לא נכון

   
תמרור 124

תמרור 703 - אור ירוק,תמרור 704-חץ ירוק לכלי רכב
התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה או שמאלה, אלא אם תמרור ההוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב - פירושו: האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב

תמרור704-התקדם,מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ.פנית פרסה מותרת בכיוון החץ,אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.אם מופיע אור ירוק מהבהב-האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705.בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן ע"י חיצים בנתיבים.(תמרורים813או 926

point מציין, התקדם, מותר לנסוע ישיר,ימינה או שמאלה, אלא אם
  תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת?

נכון לא נכון
point הינו הצבע המסוכן ביותר, היות והנהג אף פעם לא יודע מתי
  הוא מסתיים (מתחלף)
נכון לא נכון
point אור ירוק מהבהב מציין שהאור הצהוב עומד להופיע נכון לא נכון
point האור ירוק ניתן להיכנס לצומת בתנאי שהפינוי יהיה מיידי נכון לא נכון
point אור ירוק = אור ירוק מהבהב נכון לא נכון
point בהתקרבך לצומת, הבט לרמזור ולמראה הפנימית לסירוגין
  ע"מ שבהתחלפות הרמזור לצהוב העצירה תהיה בטוחה.
נכון לא נכון

תמרור 125

תמרור 705- אור צהוב ,תמרור 706-אור צהוב מהבהב
(א) המתקרב לצומת יעצור כאמור בהוראות "אור אדום", אלא אם הנהג אינו יכול לעצור לפני הצומת בבטחה. מי שנכנס לצומת יפנהו מיד.
(ב) אם מופיע אור צהוב מהבהב - התקדם בזהירות תוך שמירה על הוראות כל דין,בחירת הנתיבים עפ"י המסומן על ידי סימון (תמרור)813 או 926.הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים-תן להולך הרגל או לרוכב האופנייםלחצות בבטחה את הכביש.,

point המתקרב לצומת יעצור כמו באור אדום אלא אם אינו יכול
  לעצור לפני הצומת בבטחה, מי שנכנס לצומת יפנהו - מיד!

נכון לא נכון
point אור צהוב קבוע דולק למשך 2 שניות בלבד נכון לא נכון
point הסיבה שהעצירה לא בטוחה תחייב אותי בהמשך נסיעה תהיה
  כאשר:
א. רכב שנוסע מאחורי לא הבחין בהאטה שלי ועצירתי עלולה
    לגרום לתאונה מאוחר
נכון לא נכון
ב. הנוהג ברכב קרוב לקו העצירה ולא תהיה באפשרותו
    להגיב ולבלום לפני קו העצירה בצורה בטוחה
נכון לא נכון
point אור צהוב קבוע אינו שווה לאור צהוב מהבהב       נכון לא נכון
point אור צהוב מהבהב פירושו: התקדם בזהירות תוך שמירה על
  הוראות כל דין.   
נכון לא נכון

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר