ב 29 שנות עבודתו כמורה נהיגה  חינך והכשיר מאות נהגים ונהגות.
אבי טולדנו מסייע לכל תלמידיו  ללמוד בקלות את החומר התאורטי בשיטות 
פשוטות תוך שילוב התאוריה במטרות המעשיות. אבי מתאים אסטרגיית לימוד
לכל תלמיד/ה על פי יכולותיהם וקצב התקדמותם, לימוד הנהיגה המעשי מלווה
בדגמים ואייורים ובנוסף מקבלים התלמידים מידי כל תחילת שיעור דף
הסבר על מטרות השעור בסה"כ  19 דפים, שינון דפי ההסבר עלידי התלמידים
בביתם עוזר להם
לזכור  ולהבין בקלות רבה יותר את כל המטרות שנלמדו
בשיעורים קודמים.
 - חסכון של מאות שקלים !  
והחל מהשיעור ה 20 מבוצעות החלפות עם מורים שונים שבהם התלמידים
מקבלים משוב על הנהיגה שלהם דבר שמעלה להם את הבטחון העצמי
ומקטין להם את החרדות לפני הטסט המעשי! 

אבי טולדנו התמחה בהנחיית סדנאות נהיגה חכמה-נהיגה מונעת לאוכלסית הנהגים החדשים ולנהגים שאינם מוגדרים כנהגים חדשים,סדנאות אלה תורמות רבות לשינוי עמדות בקרב בוגרי הסדנאות ,מחזקות התנהגויות חיוביות של הנהגים שהשתתפו בסדנאות ומכחידות נורמות שליליות-מומלץ!